Ur diktsamlingen :    QUO VADIS HOMO

 

 

 

 

 

 

 

Stefan Lithner

 

 

 

 

 

 

 

Utgiven i december 1993 Per Olaisen Förlag Isbn 91-971991-4-1

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATT LEVA I NUET

 

Jag stannade ett ögonblick

och tänkte på nuet

ögonblicket varar än

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAGUAREN OCH KÄRLEKEN

 

Det är med kärleken

som med jaguaren

Vi vet att den finns där

stor och stark och skön

Man kan leta länge

utan att finna den

men så plötsligt

bara finns han där

och när han försvinner

glömmer man honom inte

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N F L Y T A N D E

 

Makten och härligheten

akten och härligheten

akten och   ärligheten

akten och   ärligheten

Makten och  ärligheten

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SVARTA ÄNGLAR

 

Svarta änglar spelar poker

i maktens korridorer

De satsar och de spelar

våra barndoms ängar dän

De dömer död

åt våra fäders vatten

Kanske

vinner  någon

broar, asfalt, olja och betong

Må vi höra

dessa svarta änglars sånger snart

Jag vill höra deras svanesång

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I VÄNTAN

 

Solen sänker sig i väster

Snart syns bara hennes återsken

på den ännu ljusa sommarhimlen

Kvällens ljumma julivind

känns nu för första gången sval

 

Jag sitter tyst och väntar invid ladan

medan sädesaxen mogna

rasslar tunga invid vägen

Nattens dofter söker mig i dunklet

ifrån fuktiga ängar och mognande fält

 

Ej ett ljud av människa

ej heller hennes ting

hörs i skånska nattens slummer

Det är bara möss på åkern

och knarren som knarra på maden

 

Jag väntar ett par timmar till

Nattens tidigare sköna svalka

har nu förbytts i kyla

Jag väntar ännu spänt och undrar

Kommer hon inatt?

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM ATT BLI BLIND

 

Om det är vackrast när det skymmer

eller vackrast när det gryr

beror helt och fullt

på den som solen ser

 

Kanske har de gamla rätt

när de efter väl förrättat värv

ser solen sakta sänka sig

och hennes strålar pryda deras verk

 

Kanske har de unga rätt

när solens första strålar

manar dem med kraft till handling

i trons och hoppets gryningsljus

 

Men om solen slocknar under förmiddagen

på vägen mot sin banas klimax

är det ringa tröst att veta vilket

om solen kanske aldrig mer ska lysa

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRIHET

 

Vad frihet verkligen är

inser Du först

när Du berövats den

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STORA MÄNNISKOR

 

Riktigt

riktigt små människor

kan bedömas

bara efter kilo kroppsvikt

och meter över marken

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FRÅN MITT KÖKSFÖNSTER

 

En mörk och trasig kvinna

står ensam på parkeringsplatsen

Hon väntar inte någon

inte något barna

inte någon kund

inte någon vän

Hon låter bara regnet

rinna över ansiktet

och är oändligt tacksam

att det ej är blod och hjärnsubstans

som från hennes barn

en gång i Libanon

att det inte är ejakulat som rinner

som när krigets män och pojkar

måst tillfredsställa sina

primitivaste behov

bland ruinerna i Beyrout

Hon är tacksam

att det är regn och hagel

som träffar hennes huvud

att det inte är kulor eller splitter

sådana som hennes vänner

slets till slamsor av

i byar i Bekàa

Tårarna har sedan länge tagit slut

Hon är tacksam

att det regnar

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL EN NATTLIG LÖPARE

 

Säg mig

Du löpare

som smög ljudlöst

genom porten

först när natten

lagt sordin på dagen

och lät spåren

slinka nimt runt hörnet

Vart löper Du i natt

och varför?

Flyr Du

människor som hatar Dig

eller flyr Du kärleken?

Flyr Du

Din egen otillräcklighet

eller flyr Du andras

och varför

just om natten?

Är Ditt öga satt ur spel?

Har glansen däri falnat?

Har nya sinnen

tänt Ditt inre öga

just om natten?

Vart löper Du

min vän

i natt

och varför?

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AXIOM

 

Den dag Du förlorat allt

är Du Din dyraste erfarenhet rikare

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULI

 

Sången har tystnat

Marken är våt

ty himmelen gråter

Borta är sommarens ungdom

 

Löven är mogna

och fruktträden havande

Ängens doft av liv

tynar långsmat undan

 

Svalorna flyger lågt

Redan hörs ropen

vilsna i natten

från fåglar som flyttar

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A I D S

 

Gud och jag

vi satt på fjället

Vi sprakade och språkade

om Ditt och datt

som gudar sällan gör

Då sporde han helt kort

”Ska jag stoppa mänskans framfart

och förstörande?”

-Ja gör det Du, sa jag

Gör det gärna om Du kan

Jorden behöver det,

men hur?

Dina trygga gamla knep

som pest och kolera

har mänskorna rått bot på

Du får hitta på nått nytt

-Vad säger Du om AIDS?

-AIDS ja. Jag har provat det

lite långsamt tror jag

men AIDS kan kanske bli nått

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T R Ä S K

 

Livets kriser är som träsk

Det är svårt att hitta

någon stig som leder ut

Inte heller alla

kommer ut

Somliga går vilse

går runt

och blir därinne

Andra sjunker

Några flyter

ut som kadaver

Och om man hittar någon stig

får inte dimman lägga sig

och sin sordin

den lilla gnista

utav hopp

som tänts

då man verkligen

tror sig

ha funnit stigen

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JULDAGEN 1989

 

På juldagen jublade massorna

år 800 i Rom

På juldagen förundrades folk

och nollställde tiden

På juldagen åttionio

höjde jag glaset för Rumäniens folk

och drack ur

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORSKNING OCH KORRUPTION

 

Att forska

är att söka sanningen

Men säg mig även

åt vem Du säker sanningen

och säg mig när Du funnit den

vems sanning

Du funnit

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UTVECKLING

 

Här sitter vi och bryr våra huvuden

och räknar ut och smider så

att vi med huv´ets hjälp

kan göra nästan allt

men förmår av egen kraft

snart ej längre lyfta detta huvud

för att skåda och begrunda

vad vi egentligen ställt till med

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M I N N E

 

Hon kommer dansande om kvällen

till mig i min kammare

och söker sig i dunklet till mitt bröst

Hon ler en kvinnas varma leende

Jag kan se det jag kan känna det

när hennes gyllenblonda huvud

vilar mot min barm i drömmen

Så smeker hon min panna

och sluter mina ögonlock

tills jag plötsligt vaknar upp igen

och min kammare är tom

Jag ligger sedan vaken

tills hon åter kommer till mig

kanske med ett sorgset anlete

eller kanske med ett skratt

Fastän många mil oss skiljer

känns hon mycket nära

långt närmare

än när vi nånsin träffades

långt närmare

än minnen nånsin borde få

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPROPÅ ATT ÄGA BILDEN AV SIG SJÄLV

 

Att försöka skapa

myten om sig själv

kan vara som att hugga

sin egen gravsten

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRLORAD ILLUSION

 

Att tro sig om

att inte vara äldre

än man känner sig

och samtidigt

känna sig yngre än man är

vittnar om

en förlorad illusion

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URKRAFT

 

Du sade mig

att jag är kall

-som is

Ja, som ett berg av is

Men ge mig lite värme

och jag ska visa Dig

vad kraft som bor däri

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

QUO VADIS HOMO

 

Vår värld blir bara svartare

snart så svart som nätterna i orienten

snart svart som Mordors dalar

Men när mörkret är totalt

då ska jag flyga

ut i ljuset för mitt inre öga

ut i ljuset för min gossesjäl

dock bara för att än en gång

bli påmind

om att bortom denna sista

hoppets strimma utav ljus

är allt oändligt mycket svartare

än vad mänskan nånsin kunnat tro

och att bortom denna strimma

härskar mörkret oinskränkt

Men flyg Du

mina ninnes fågel

så länge Dina vingar bär

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄNNISKOBÅTAR

 

Somliga båtar

kan inte segla mot vinden

De har inte fått någon köl

som barn och unga

Därför får de heller ingen stadga

på livets hav

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D E M O K R A T I

 

Val

är bra

De lättar

på trycket

i svulsten

sprängfylld av

föregående vals

ouppfyllda vallöften

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OM MÄNNISKOR

 

Alla har vi våra sår

även de som skär

har sina

Dock

är det fel

att tro

att de sår

du själv skär upp

i andra

läker dina egna

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUGUSTIDIMMA

 

Hon kommer som enhind

några lätta trippande små steg

och stannar sedan upp

och lyssnar, vädrar

 

Så kommer hon igen

Plötsligt är hon nära

står lyssnande och vädrar

och sluter mig som i ett trollslag

sedan i sin famn

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I N T E L L I G E N S

 

Intelligens

är något som kräver

läskunnighet

i läskunnigas värld

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALEKONST

 

Det finns de som säger

att en blomma säger mer än hundra ord

Många mänskor pratar mycket

men får väldigt lite sagt

några få får mycket sagt

med bara några ord

Kanske borde människor

som behöver blommor

för att säga vad de vill ha sagt

prata mindre

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S J Ö O R R E N

 

Hör hur hon visslande vinande

högt under himmelens väldiga valv

med en visshet och vishet vi aldrig förstå

svingar sig säkert och stadigt mot norr

 

När nyvaknad nejd med hast sig bereder

att sjöorrens smäckra gestalt ta emot

och isarna brytas och ila mot havet med hast

ana ock vi vad väl våren oss vill

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P I A

 

Såsom åskmoln över Paithika

och snålblåst över Sjaunja

ja, såsom sångsvans sorgsna toner

var mitt sinne när hon gick

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V I

 

miljö, miljö, miljö

lägg Dig ner och dö

Vi har inte råd med Dig

Vi ska låta byggnadsnämnden strypa Dig

strypa Dig

och låta kapitalet hjälpa till

Vi ska asfaltera

Ditt dränerade kadaver

så att inte färg och blomdoft

når fram till några mänskobarn

Vi ska ha hög standard

hög standard

hög standard

vi

vi

vi

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUTIDSMÄNNISKAN OCH ROMANTIKEN

 

Romantik

är något man kan drabbas av

om man är ute

för mycket i naturen

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDENTTEMA MED VARIATIONER

 

Sandby grova, margarin och Kalles kaviar

Sandby grova, margarin

Kalles kaviar

Kalles kaviar, margarin

Kalles kaviar, Sandby grova

Sandby grova

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KVINNA I AUGUSTI

 

Hon är som nätter i augusti

med ögon dunkla liksom kvällen

när vinden ruskar om i ljungen

och vilsna röster hörs i skyn

 

Hon är som ron på heden

då ljungen blommar blek i violett

och skänker lugn och ljuva drömmar

åt den man där vilsen söker vila

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B O N U S

 

Många

känner någon gång

att de just då

lika gärna

som att leva

kunde vara döda

men om så

lev lika gärna

en skund till

och kanse inse

att allt

vad livet sedan ger

är bonus

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TILL MIN ÄLSKADE

 

Låt mig

få ta Dig med

ut till sjöarna

en stilla natt i maj

när misten ligger tät

och näktergalars sång

gör natten så kompakt

att man kan skära den

so man skär aladåb

med kniv

Låt mig få skära Dig

ett stycke

av den skånska natten

och lägga på Din skiva

utav livets bröd

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om jag trodde

att det fanns en gud

så skulle jag ha sagt

Gud gjorde bara ett misstag

Han skapade människan

Icke desto mindre

är jag lycklig

över att leva detta enda ögonblick

i de kvarvarande resterna

av hans en gång

så underbara skapelse

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H E M L Ä N G T A N

 

Jag längtar hem

Jag längtar ner till slätten

till gårdarna och jorden

till sjöarna och himlen

till ro och öppna landskap

Mina lemmar skälver

utav längtan

Mina sinnen törstar efter Dig

Du blida gryning

Du mjuka ljus

över dimhöljda slätter

och regnvåta drypande dungar

ungflickslena gräs i blom

i sommarnatts halvslutna ögon

och vassarnas rofyllda viskning i bris

Möt mig när jag kommer

Slut mig i Din famn

Kyss min gråa panna

och låt mig somna

ibland lostorna på heden

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Ö T E

 

Jag såg Ditt sorgsna anlete

om aftonen i rökig sal

Jag såg de rena dragen

av sprg och ensamhet

Om än mitt bland människor och stoj

Ditt anlete var älvdans över myren

så lugnt, så rent och fridfullt

som bara skogens vätta öga

och som dimmors slöjor över heden

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POST MORTEM

 

När jag är död

ska man bränna min lekamen

och bära stoftet bort till sluttningen

där slättens milda ljus

mig första gången fann

Man ska glänta blott på skrinet

och låta stoftet blicka

över nejden ner i sänkan

Sedan ska man vänta

tills slätten tar emot mig

och brisen bär mig varsamt

ner till gräs och grönt

Där dessa hälsar mig

och bjuder mig

min sista stora resa

i evighetens kretslopp

 

 

Samtliga dikter i detta dokument Copyright Stefan Lithner 2000