........          V Ä X T E R

 

 

Antal arter sedda i Sverige:

 

Förteckning enligt Karlsson: Svenska Kärlväxter Svensk Botanisk Tidskrift vol 91 5/1997

senast uppdaterad 31/12 2003

 

Växter (taxa) som är eller har varit bofasta:...........................                2.064

Totala antalet i frihet växande växter (taxa):..........................                2.346

 

 

Fotograferade taxa i Sverige: 703 ...... senast uppdaterad 2004

Samtliga utom de som försetts med asterisk * har fotograferats på rot.

 

Listade i systematisk ordning efter

Några enstaka av bilderna kan ses under föredragstitlar med botaniskt innehåll.

 

Lycopodium ...................... tristachyum.................. cypresslummer............ A 87-79

 

Ophioglossum ................... vulgatum..................... ormtunga..................... O 75

 

Botrychium ....................... boreale....................... nordlig låsbräken......... D 27-28

.......................................... lanceolatum................. topplåsbräken............. E 27-28

.......................................... lunaria......................... vanlig låsbräken........... D 26

 ......................................... matricarifolium............. rutlåsbräken................ C 2

.......................................... multifidum................... höstlåsbräken.............. M 54-55    

.......................................... simplex....................... dvärglåsbräken............ Ä 1-6

.......................................... virginiamum................. stor låsbräken............. D 25

 

Osmunda .......................... regalis......................... safsa........................... K 41-43    

 

Pteridium .......................... aquilinum..................... örnbräken  nordl......... L 47-48

.............................................................................                     sydl......... L 49-50

Cryptogramma .................. crispa.......................... krusbräken.................. D 90-91

 

Matteuca .......................... struthiopteris............... strutbräken.................. l 34-35

 

Blechnum .......................... spicant........................ kambräken.................. F 25-26, X 14-16

 

Asplenium.......................... adiantum-nigrum.......... glansbräken................. J4, V 52-55                   

.......................................... adulterinum................. brunbräken................. O 24-27

.......................................... ruta-muraria................ murruta....................... C 59

.......................................... septentrionalis x trichomanes     svartola.......... A 42-43

.......................................... trichomanes................. svartbräken................. (B 57-59)

.......................................... viridis.......................... grönbräken................. D 53-54

 

Ceterach ........................... officinarum.................. mjältbräken................. B 57-59

 

Athyrium ........................... crenatum..................... ryssbräken.................. Y 24-28

 

Cystopteris ....................... fragilis......................... stenbräken.................. Y 21, Å 84-85

 

Woodsia............................ ilvensis........................ hällebräken................. Å 86-88

 ......................................... glabella....................... dvärghällebräken......... Y 22-23

 

Thelypteris ........................ limbosperma............... bergbräken................. E 51-53, I 44-45

 

Polystichum........................ aculeatum.................... uddbräken.................. B 30-32

.......................................... braunii......................... skuggbräken............... A 70-72, C4, L 40-43

.......................................... lonchitis....................... taggbräken.................. X 80-81

 

 

Taxus ................................ baccata....................... idegran........................ S 78-79

 

Picea abie ......................... ssp. obovata............... altaigran...................... L 57

s........................................ f. viminalis     “sibirgran”, “margran”................. L 58

.......................................... f. virgata...................... ormgran...................... L 56

 

Larix ................................. russica........................ sibirisk lärk................. Y 57

 

Spargagium........................ friesii........................... flotagräs...................... Y 5-6

.......................................... glomeratum................. gyttrad igelknopp........ Z 13-14

 

Potamogeton...................... lucens......................... grovnate...................... I 57-58

.......................................... acutifolius.................... spetsnate..................... C 40

.......................................... obtusifolius.................. trubbnate.................... I 59

.......................................... rutilus.......................... styvnate...................... E 56-57

.......................................... panormitanus............... spädnate..................... C 30-33

.......................................... filiformis...................... trådnate...................... I 48-49

.......................................... vaginatus..................... slidnate....................... Y 4

 

Najas ................................ flexilis*........................ sjönajas...................... Å 42-44

 

Alisma .............................. plantago-aquatica........ kranssvalting   ............ R 33

 

Luronium........................... natans......................... flytsvalting................... H 1-6

 

Baldellia............................. ranunculoides.............. flocksvalting................ P 14-17

.......................................... repens......................... revsvalting................... R 40-42

 

Butomus ........................... umbellatus................... blomvass..................... R 31-32

 

Setaria............................... italica.......................... kolvhirs....................... Ö 37

.......................................... pumila ........................ grå kavelhirs................ M 72-74

.......................................... viridis.......................... grön kolvhirs............... I 54-56

 

Panicum ............................ miliaceum.................... äkta hirs...................... V 43-44

 

Echinocloa ........................ colona......................... kycklinghisr................. P 91-92

 

Digitaria............................. ischaemum.................. fingerhirs..................... K 44-46

.......................................... sanguinalis................... blodhirs....................... P 93-94

 

 

Eragrostis........................... minor.......................... kärleksgräs................. L 10-11

 

Leersia............................... oryzoides.................... vildris.......................... M 89-91

 

Stipa.................................. pennata....................... fjädergräs.................... F 88-89

 

Anthoxanthum.................... odoratum.................... vårbrodd..................... D 66

 

Milium............................... vernale........................ sandbrodd.................. Z 74

 

Allopecurus ....................... aequalis....................... gulkavle...................... L 51-53

.......................................... geniculatus.................. kärrkavle.................... Q 94-95

.......................................... myosuroides................ renkavle...................... K 4-6

 

Agrostis............................. clavata........................ köseven...................... D 15

.......................................... scabra......................... kvarnven..................... F 17-18

 

Calamagrostis.................... calybaea..................... niprör.......................... E 25-26

 

Valhodea........................... atropurpurea............... lapptåtel...................... D 70-72

 

Trisetum ............................ flavescens................... gullhavre..................... L 8-9, N 92-94

.......................................... subalpestre.................. venhavre..................... E 19-22

 

Koeleria............................. glauca......................... tofsäxing..................... N 61-62

.......................................... grandis........................ stor tofsäxing............... E 61-63

.......................................... pyramidata.................. grön tofsäxing.............. U 72-73

 

Sesleria.............................. uliginosa...................... älväxing....................... J 39-41, R 72

 

Melica............................... ciliata.......................... grusslok...................... K 58-59, U 97

 

Catabrosa.......................... aquatica...................... källgräs....................... H 18-21

 

Beckmannia....................... syzigachne................... radgräs....................... X 62-64

 

Dactylis.............................. glomerata ssp. lobata        lundäxing................ K 20-22

 

Poa ................................... alpina.......................... fjällgröe....................... T 67

.......................................... remota........................ storgröe...................... L 36-39

 

Phippsia............................. algida.......................... snögräs....................... D 87-88

 

Arctrophila......................... fulva var. pendulina...... älvhänggräs................. D 19-20

 

Scolochloa......................... festucacea................... kasgräs....................... A 94

 

Glyceria............................. declinata..................... blågrönt manngräs....... H 24

.......................................... grandis........................ kvarngröe................... X 60-61

.......................................... lithuanica..................... glesgröe...................... D 4-6

.......................................... plicata......................... skånskt manngräs........ H 22-23

.......................................... striata.......................... strimgröe..................... K 55-57

 

Festuca.............................. arundinacea................. rörsvingel.................... L 97-98

 

Parapholis.......................... strigosa....................... ormax......................... P 63-65

 

Anisantha .......................... rigida.......................... sticklosta..................... Å 16-18

 

Bromopsis............................................................. benekeni..................... strävlosta     L 1-2

.......................................... erecta......................... raklosta....................... D 1-3

 

 

Bromus ............................. arvensis....................... renlosta....................... K 84-86

 ......................................... commutatus................. brinklosta.................... K 81-83

.......................................... lepidus........................ finlosta........................ U 64-65

.......................................... pseudosecalinus.......... spädlosta.................... Å 5-7

.......................................... racemosus................... ängslosta..................... S 32-34

.......................................... secalinus..................... råglosta....................... L 78-81

 

Ceratochloa....................... sitchensis .................... sloklosta..................... K 52-54, T 24

 

 

Brachypodium ................... sylvaticum................... lundskafting................. K 51

 

Elytrigia ............................. juncea......................... strandkvickrot............. S 36-37

 

 Elymus.............................. caninus var. macrourus     klarälvselm.............. Y 61-62

.......................................... mutabilis...................... lappelm....................... D 55

 

Hordelymus ...................... europaeus................... skogskorn................... K 23-25

 

Hordeum .......................... secalinum.................... ängskorn..................... L 24-26

.......................................... jubatum....................... ekorrkorn................... L 27-29

 

Eriophorum........................ brachyantherum........... myrull.......................... Y 15-16

.......................................... angustifolium............... ängsull......................... B 18-20

.......................................... latifolium..................... gräsull......................... B 21-23

.......................................... gracile......................... kärrull......................... B 24-26

 

Scirpus.............................. caespitosus................. tuvsäv......................... D 40

.......................................... acicularis..................... nålsäv......................... Å 33-34

 

Cladium............................. mariscus...................... ag............................... A 36, S 48

 

Carex ............................... altheroides.................. finnstarr....................... X 53-55

.......................................... appropinquata............. tagelstarr..................... E 33-34

.......................................... bergrothii.................... ävjestarr...................... X 48-50

.......................................... bicolor........................ brokstarr..................... Y 41-44

.......................................... buxbaumii................... klubbstarr................... D 76

.......................................... glacialis....................... isstarr.......................... T 84

.......................................... heleonastes................. myrstarr...................... D 57-58

.......................................... holostoma................... kolstarr....................... Y 11-13

.......................................... jemtlandica.................. jämtstarr..................... E 35-37

.......................................... juncella....................... styltstarr...................... X 70-71

.......................................... lachenalii..................... ripstarr........................ D 93-94

.......................................... lapponica.................... nordstarr..................... D 33-34

.......................................... ligerica........................ ölandsstarr.................. I 98-100

.......................................... limosa......................... dystarr........................ E 23

.......................................... maritima...................... bågstarr...................... F 55-56

.......................................... misandra..................... sotstarr....................... D 83

.......................................... montana...................... lundstarr...................... F 90

.......................................... norvegica.................... fjällstarr....................... D 75

.......................................... obtusata...................... trubbstarr.................... F 8-11

.......................................... paleacea..................... strandstarr................... D 41

.......................................... parallela...................... lappstarr..................... D 80

.......................................... pauciflora.................... taggstarr...................... D 56

.......................................... punctata...................... prickstarr.................... Z 93-95

.......................................... rhynchophysa.............. älvstarr........................ D 13-14

.......................................... rotundata.................... rundstarr..................... D 69

.......................................... rupestris...................... klippstarr.................... D 84

.......................................... straminea.................... slaktoppsstarr............. X 57-59

.......................................... tenuiflora..................... tågstarr....................... D 73-74

.......................................... tribuloides................... kanadastarr................. X 65-66

.......................................... vacillans...................... saltstarr....................... F 69

.......................................... vulpina........................ rävstarr....................... G 35-37

 

Juncus ............................... castaneus.................... bruntåg....................... Y 35-36

.......................................... maritimus.................... strandtåg..................... R 19-21

.......................................... minutillus..................... pysslingtåg.................. Å 2

.......................................... ranarius....................... grodtåg....................... H 41-42     

.......................................... subnodulosus.............. trubbtåg...................... B 63, M 41-43

 

Luzula................................ luzuloides.................... vitfryle......................... F 75-76

 

Tofelida ............................ calyculata.................... kärrlilja....................... B 64-65

 

Anthericum........................ liliago.......................... Stor sandlilja............... Y 67-70

.......................................... ramosum..................... Liten sandlilja.............. U 81-82

 

Gagea ............................... pratensis..................... ängsvårlök.................. Q 38-41

.......................................... villosa......................... luddvårlök................... B 8-9, Q 42-45

 

Allium ............................... carinatum.................... rosenlök...................... I 50, L 99-100

.......................................... schoenoprasum........... gräslök........................ N 86-87

.......................................... strictum....................... klipplök...................... K 68-70

.......................................... vineale........................ sandlök....................... K 60-62

 

Fritillaria............................. meleagris..................... Kungsängslilja............. G 54-58, Ä 56-57

 

Iris .................................... pseudacorus................ gul iris (svärdslilja)....... G 92-94

.......................................... spuria.......................... dansk iris,

............................................................................. blå svärdslilja.............. S 39-40

 

Cypripedium ..................... calceolus..................... guckusko.................... B 88, J 62-64

 

Ophrys ............................. insectiflora................... flugblomster................ B 95, S 56-57

 

Orchis ............................... mascula....................... S:t Pers nycklar........... B 33-34, R 78-79,

.......................................... militaris....................... hjälmnycklar................ J 60, O 93-94,

................................................................................................................. R 88, S 5-8

.......................................... palustris...................... kärrnycklar................. B 33-34

.......................................... spitzelii........................ alpnycklar................... Z 75-78

.......................................... ustulata....................... krutbrännare............... N 51-53,

................................................................................................................. 81-82,89

 

Dactylorhiza ...................... incarnata ssp. cruenta..         blodnycklar......... C 9-11

 ......................................... incarnata ssp.incarnata       ängsnycklar........... B 46-48, S 69-70

.......................................... incarnata ssp. ochroleuca   vaxnycklar............. C 12-14, P 1-3,

.................................................................................................................  S 65-68

.......................................... lapponica....................         lappnycklar......... D 59-61

.......................................... lapponica  (pseudocordigera) lappnycklar ?........ E 29-32

.......................................... latiflora........................         Adam och Eva.... R 85-86

.......................................... maculata ssp. fuchsii....         skogsnycklar....... B 98-100, S 85

.......................................... majalis........................ majnycklar.................. S 12-15

.......................................... sphangnicola............... mossnycklar................ C 17-20

.......................................... traunsteineri................. sumpnycklar................ B 90-92, 97

 

Anacamptis........................ pyramidalis.................. salepsrot..................... B 49-51, C7

 

Chamorchis ....................... alpina.......................... dvärgyxne................... A 23

 

Herminium......................... monorchis................... honungsblomster......... A 57-58, C 3-5

 

Platanthera ........................ bifolia ssp. bifolia......... ängsnattviol................. S 62-63

.......................................... bifolia ssp. latifolia....... skogsnattviol............... J 57-59

.......................................... chlorantha................... grönvit nattviol............. C 8, S 60-61

.......................................... obtusata ssp. oligantha        lappfela................ A 20-22

 

Leucorchis ........................ albida.......................... vityxne........................ A 25, T 100

 

Gymnadenia ...................... conopsea ................... brudsporre.................. B 66-67

 

Gymnigritella ..................... runei........................... brudkulla..................... X 72-75

 

Cephalanthera ................... damasonium................ storsyssla.................... B 35-37

.......................................... longifolia..................... svärdsyssla.................. R 95-100

 ......................................... rubra........................... rödsyssla..................... B 38-41, O 82-85, T 10

 

Epipactis ........................... atrorubens................... purpurknipprot............ A 59-60, C 6,

................................................................................................................. S 97-98,T 7-9

.......................................... helleborine.................. skogsknipprot............. R 10-11

.......................................... palustris...................... kärrknipprot................ B 96, O 99

.......................................... phyllanthes.................. kal knipprot ............... R 17-18

 

Epipogium.......................... aphyllum..................... skogsfru...................... C 43-44

 

Listeria............................... cordata....................... spindelblomster........... D 29

.......................................... ovata.......................... tvåblad........................ S 1-4, 58

 

Spiranthes.......................... spiralis........................ skruvax....................... V 58-60

 

Nettoia.............................. nidus-avis.................... nästrot........................ C 80-83

 

Corallorhiza....................... trifida.......................... korallrot...................... A 27

 

Malaxis.............................. monophylla................. knottblomster.............. C 98-100

 

Calypso............................. bulbosa....................... norna.......................... A 1-2

 

Salix ................................. arbuscula.................... risvide......................... D 78

.......................................... daphnoides ssp. acutifolius   spetsdaggvide...... Q 11-13

.......................................... daphnoides ssp. daphnoides  äkta daggvide..... Y 58-60

.......................................... hastata ssp. hastata...... blekvide...................... D 77

.......................................... lanata ssp.glandulifera           körtelvide........... E 2

.......................................... triandra....................... mandelpil.................... D9

 

Thesium............................. alpinum....................... spindelört.................... H 74-75, J 73-75

 

Viscum.............................. album.......................... mistel.......................... I 94-97

 

Cannabis............................ sativa.......................... hampa......................... Ä 37

 

Rumex .............................. maritimus.................... strandskräppa............. Å 59-60

.......................................... palustris...................... sumpskräppa.............. Y 79-81

.......................................... pseudonatronatus........ finnskräppa................. X 67-69

.......................................... scutatus....................... sköldsyra.................... M 20-22, O 86-87

.......................................... thyrsiflorus.................. stor ängssyra............... H 16

 

Polygonum ........................ bistorta....................... stor ormrot.................. Y 1-3

.......................................... foliosum...................... ävjepilört..................... T 57-58

.......................................... minus.......................... rosenpilört................... Å 48-51

.......................................... oxyspermum............... näbbtrampört.............. M 57-60

 

Persicaria........................... wallichii....................... syrenslide.................... AA 52

 

Fagopyrum........................ esculentum.................. bovete........................ V 45

 

Beta................................... vulgaris....................... strandbeta................... U 79-80

 

Chenopodium ................... bonus-henricus............ lungrot........................ M 34

.......................................... capitatum.................... smultronmålla.............. Å 77-78

.......................................... ficifolium..................... fikonmålla................... Ä 35-36

.......................................... foliosum...................... bärmålla...................... L 82-83, Å 21-25

.......................................... murale......................... gatmålla...................... X 22-23

.......................................... polyspermum.............. fiskmålla...................... V41-43

.......................................... rubrum........................ rödmålla...................... Å 64-66

.......................................... schraderianum............. drakmålla.................... K 36-37

.......................................... strictum ssp. striatiforme     östersjömålla......... Ä 26

.......................................... suecicum..................... svenskmålla................. X 11-13

.......................................... urbicum....................... bymålla....................... E 66-67

 

 

Atriplex ............................. glabriscula................... kustmålla..................... V 24-25,

.......................................... hortensis..................... trädgårdsmålla............. V 35-36

.......................................... laciniata ...................... sandmålla.................... M 14-15, V 20-23

.......................................... latifolia........................ spjutmålla.................... Å 66-67

.......................................... portluacoides.............. portlakmålla................ U 13-16

.......................................... sagittata...................... glansmålla................... Ö 53-54

 

Bassia ............................... scoparia...................... sommarcypress........... P 88-90

 

Salsola............................... kali............................. sodaört....................... Å 68-69

 

Coryspermum ................... leptoptilus................... lusfrö.......................... Ä 40-41

 

Amaranthus........................ deflexus...................... krypamarant................ Ö 32-33

.......................................... macrocarpus............... grönamarant................ V 86-87

 ......................................... retroflexus................... svinamarant................. I 42-43

.......................................... viridis.......................... smalamarant................ Ö 25-26

 

Illecebrum.......................... verticillatum................. glimmerört................... G 12-13

 

Corrigiola........................... littoralis....................... skorem....................... V 28-29

 

Spergularia......................... rubra........................... rödnarv....................... I 41, L 54-55, R 30

 

Sagina ............................... apetala........................ sylnarv........................ X 21

.......................................... caespitosa................... tuvnarv........................ O 42

 ......................................... intermedia................... dvärgnarv.................... E 18

 

Minuartia........................... viscosa........................ sandnörel.................... N 59-60

 

Moehringia......................... lateriflora..................... ryssnarv...................... D 35-38

 

Arenaria............................. norvegica.................... skrednarv.................... E 14-17

 

Stellaria ............................. crassifolia.................... sumparv...................... D 62-63

.......................................... neglecta...................... bokarv........................ J 10-11

 

Myosoton.......................... aquaticum................... sprödarv..................... Ä38-39

 

Cerastium.......................... diffusum...................... västkustarv.................. F 19-20

 

Agrostemma...................... githago........................ åkerklätt..................... O 72-74

 

Viscaria ............................ alpina.......................... fjällnejlika.................... U 1-2

 

Melandrium ....................... angustiflorum............... polarblära................... A 28

.......................................... apetalum..................... fjällblära...................... T 99

.......................................... viscosum..................... klibbglim..................... I 6-7

 

Silene................................. dichotoma................... gaffelglim..................... Z 64-67

.......................................... gallica......................... franskglim................... Z 56-58

 

Dianthus............................. arenarius..................... sandnejlika.................. G 9-10

 

Gypsophila ........................ fastigiata...................... såpnejlika.................... B28

.......................................... muralis........................ grusnejlika................... C 41-42, I 38-40

 

Vaccaria............................ pyramidata.................. åkernejlika.................. J 17-18

 

Nymphaea......................... occidentalis................. atlantnäckros............... Z 86-89

 

Trollius .............................. europaeus................... smörbollar................... T 81-82

 

Aconitum........................... napellus....................... äkta stormhatt............. R 43

 

Consolida.......................... regalis......................... riddarsporre................ H 92-95, U 68-69

 

Ranunculus ........................ arvensis....................... åkerranunkel............... O 4-7

.......................................... aquatilis ssp aquatilis.... vattenmöja.................. K 1-3

 ......................................... bulbosus..................... knölsmörblomma......... R 83-84

.......................................... cymbalaria.................. bohusranunkel............. F 58-59

.......................................... flammula..................... ältranunkel.................. S 50-53

.......................................... fluitans........................ jättemöja..................... C 85-87, H 7-9

.......................................... glacialis....................... isranunkel.................... T 91-95

.......................................... illyricus........................ ullranunkel................... N 81-85

.......................................... lapponicus................... lappranunkel............... Y 29-31

.......................................... nivalis.......................... fjällsmörblomma.......... T 68-70, 96

.......................................... ophioglossifolius.......... gotlandsranunkel......... U 74-75

.......................................... peltatus ssp. baudotii... vittjälksmöja................ I 1-3

.......................................... platanifolius................. vitsippsranunkel........... Y 40

.......................................... polyanthemus x polyanthemoides

............................................................................. ängssmärblomma......... O 44-46

.......................................... psilostachys................. luddranunkel............... Ä 58-59

.......................................... sulphureus................... polarsmörblomma....... T 62-66

 

Adonis............................... vernalis....................... våradonis.................... J 24-26, Z 34-38

 

Hepatica............................ nobilis......................... blåsippa...................... Q 67

 

Anemone........................... nemorosa.................... vitsippa....................... N 25, Z 44

.......................................... sylvestris..................... tovsippa...................... J 30-32, R 76-77

 

Pulsatilla ............................ patens......................... nipsippa...................... Q 68-71

.......................................... vernalis....................... mosippa...................... G 74-76

.......................................... vulgaris....................... backsippa................... G 77-78

 

Thalictrum.......................... simplex ssp. boreale.... nordruta...................... D 49-50

 

Glaucium............................ flavum......................... strandvallmo................ F 62-64, V 19, Z 95-99

 

Papaver............................. laestadianum............... laestadiusvallmo.......... T 87-92

.......................................... rhoeas......................... kornvallmo.................. J 98-99, S 9-11

 

Ceratocapnos.................... claviculata................... klängnunneört.............. H 86-89

 

Corydalis........................... gotlandica................... gotländsk nunneört...... Q 76-80

 

Lepidium............................ latifolium..................... bitterkrassing............... J 94-95

 

Camelina............................ sativa.......................... dådra.......................... H 96-97

 

Draba................................ lactea.......................... lappdraba................... D 7

.......................................... nemorosa.................... sanddraba................... E 24

.......................................... nivalis.......................... isdraba........................ D 6

 

 

Crambe............................. maritima...................... strandkål..................... F 60-61

 

Neslia................................ paniculata.................... korndådra................... B 27, U 70-71

 

Sisymbrium........................ irio.............................. vallsenap..................... X 33-34

.......................................... orientale...................... orientsenap................. X 46-47

.......................................... strictissimum................ styvsenap.................... X 35-40                

 

Sinapis............................... alba............................ vitsenap...................... P 47

 

Eruca................................. vesicaria...................... senapskål.................... V 4-7

 

Diplotaxis........................... muralis........................ mursenap.................... E 47

 

Erucastrum......................... gallicum....................... kålsenap..................... Z 90-92

 

Brassica............................. juncea......................... sareptasenap............... V 30-32, X 35

.......................................... nigra........................... svartsenap................... J 90-93

 

Barbarea ........................... intermedia................... mellangyllen................. N 42-45

.......................................... vulgaris....................... sommargyllen.............. N 39-41

 

Rorippa............................. amphibia..................... vattenfräne.................. K 13

.......................................... austriaca..................... klotfräne..................... F 15-16

.......................................... microphylla................. bäckfräne.................... K 10-12, T 25

 

Cardamine......................... amara......................... bäckbräsma................ I 87-89

.......................................... bellidifolia.................... fjällbräsma.................. D 89

.......................................... flexuosa...................... skogsbräsma............... G 72-75

 

Arabis................................ planisiliqua.................. gotlandstrav................ O 38-41, X 2-4

 

Cardaminopsis................... petraea....................... strandtrav.................... D 7-8

 

Braya................................. linearis........................ fjällkrassing................. E 8-10

 

Hesperis............................ tristis........................... sorgört........................ I 33-34

 

Sarracenia.......................... purpurea..................... flugtrumpet.................. H 51-58

 

Reseda.............................. lutea............................ gulreseda.................... O 55-57

.......................................... luteola......................... färgreseda, vau............ K 29

 

Sedum .............................. acre............................ gul fetknopp................ C1

.......................................... anglicum...................... engelsk fetknopp......... F 50-51

.......................................... album.......................... vit fetknopp................. K 63-64, 67

.......................................... reflexum...................... stor fetknopp.............. K 73-74

.......................................... spectabile.................... kinesisk kärleksört...... Ö 55-57

 

Rodgersia.......................... podophylla.................. bronsrodgersia............ Ö 88-89

 

Saxifraga ........................... aizoides....................... gullbräcka................... Y 37

.......................................... foliosa......................... groddbräcka............... D 92

.......................................... granulata..................... mandelblomma............ N 46-47

.......................................... hirculus....................... myrbräcka.................. D 64-65

.......................................... oppositifolia................ purpurbräcka.............. T 83

 

Chrysosplenium ................. oppositifolium.............. kustgullpudra............... Y 94-96

.......................................... tetandrum.................... polargullpudra............. E 5

 

Parnassia........................... palustris...................... slåtterblomma.............. Y 33-34

 

Prunus............................... spinosa....................... slån............................. G 76

 

Cotoneaster....................... integerrimus................. oxbär.......................... F 91-92

.......................................... niger........................... svartoxbär................... F 93-95

.......................................... tomentellus.................. stäppoxbär.................. AA 45-46

 

Sorbus .............................. apicaria ssp glabrata.... nordrönn..................... Ö 76-77

.......................................... graeca......................... baltoxel....................... M 23-24

.......................................... hybrida....................... finnoxel....................... M 25

.......................................... meinchii....................... fagerrönn.................... M 61-62

.......................................... norvegica.................... norskoxel.................... F 53

.......................................... rupicola....................... vitoxel......................... M 26

.......................................... teodorii....................... avarönn....................... M 47-48

 

Rubus ............................... allegeniensis................ sammetsbjörnbär......... Q 6-8

.......................................... armeniacus.................. armeniskt björnbär...... Rubus 106-111

.......................................... axillaris........................ skånebjörnbär............. H 76-80

.......................................... divaricatus................... glansbjörnbär.............. E 77-78

.......................................... fuscus......................... mörkt björnbär............ I 20-23

.......................................... grabowskii.................. spirbjörnbär................ A 61-63

.......................................... gratus.......................... storbjörnbär................ 176-178

.......................................... hartmannii................... östgötabjörnbär........... I 24-28

.......................................... infestus ....................... orustbjörnbär.............. F 35-36

.......................................... insularis....................... luddbjörnbär............... H 38-41

.......................................... lindebergii................... klobjörnbär................. H 32-35

.......................................... muenteri...................... grönbladsbjörnbär....... Rubus 127-128, I 1-5

.......................................... nessensis ssp. schizoides   åsljungabjörnbär..... C 15-16, H 25-27

.......................................... pedemontanus............. rostbjörnbär................ I 29-32

.......................................... plicatus....................... sötbjörnbär................. C 21-23

.......................................... polyanthemus.............. blomsterbjörnbär......... H 36-38

.......................................... pyramidalis.................. pyramidbjörnbär......... Rubus 112-116,

...................................................................................................................................................... 138-141, E 74-76

.......................................... sciocaris...................... skuggbjörnbär............. Rubus 164

.......................................... senticosus................... taggbjörnbär............... Rubus 133-137

.......................................... septentrionalis............. nordbjörnbär............... F 38-41

.......................................... silvaticus ?................... kilbjörnbär.................. Rubus 147-151

.......................................... silvaticus ?................... kilbjörnbär.................. Rubus 131-132

.......................................... sprengelii..................... sprengelsbjörnbär........ A 82-83

.......................................... sulcatus....................... surbjörnbär................. E 48-50

.......................................... vestervicensis.............. västerviksbjörnbär....... I 33-36

.......................................... vestitus f...................... rundbladsbjörnbär....... Rubus 157-162,

.......................................... vigorosus.................... smålandsbjörnbär........ I 8-12

          

Fragaria............................. moschata.................... parksmultron............... F 70-71

 

Potentilla ........................... bifurca........................ spetsfingerört.............. H 98-99

.......................................... collina......................... backfingerört............... F 5-7

.......................................... fruticosa...................... tok.............................. U 92-94

.......................................... heptaphylla.................. luddfingerört................ I 78-81

.......................................... multifida...................... mångfingerört.............. Y 17-20

.......................................... recta........................... styv fingerört............... H 43-44

.......................................... rupestris...................... trollsmultron................ F 83-85

.......................................... sterilis......................... smultromfingerört........ I 82-85

 

Geum................................. hispidum..................... sträv nejlikrot.............. A 86-87, O 29-31

.......................................... macrophyllum.............. amerikansk nejlikrot.... Ö 92

 

Dryas ................................ octopetala................... fjällsippa..................... X 76

 

Alchemilla ......................... baltica......................... baltdaggkåpa.............. X 26-27

.......................................... borealis....................... norddaggkåpa............. T 71-72

.......................................... glabra......................... glatt daggkåpa............. X 86-88

.......................................... heptagona................... sjuhörnsdaggkåpa....... T 33-35

.......................................... oxyodonta................... skarptandad daggkåpaT 36-38

.......................................... propinqua................... hjuldaggkåpa............... X 24-25

.......................................... speciosa...................... praktdaggkåpa............ U 49-51

.......................................... subglobosa.................. valldaggkåpa............... F 96-99

.......................................... taernaensis.................. tärnadaggkåpa............ X 90-92

 

Agrimonia.......................... procera....................... luktsmåborre............... L 3-5

 

Sanguisorba....................... officinalis..................... blodtopp..................... B 93-94

 

Rosa ................................. acicularis..................... finnros......................... D 16-18, T 41-46

.......................................... agrestis....................... åkerros....................... U 52-55

.......................................... canina......................... stenros........................ O 88-91, U 46-48

.......................................... dumalis....................... nyponros..................... R 6-9

.......................................... elliptica ssp. elliptica.... tyskros........................ M 100, V 56-57

.......................................... elliptica ssp. inodora.... västkustros.................. V 46-48

 ......................................... obtusifolia................... flikros......................... L 84-86, U42-45

.......................................... rubiginosa................... äppelros...................... O 68-70, T 29-30, V 49-51

.......................................... scherardii.................... luddros....................... U 60-63

.......................................... spinosissima var luteus     parkros  ?................ Z 29-32

.......................................... villosa ssp. mollis......... hartsros....................... U 56-59

.......................................... virginiana..................... glansros...................... AA 37-38

 

Lupinus ............................. angustifolius................. blålupin....................... Å 56-58

.......................................... luteus.......................... gullupin....................... G 32-33

.......................................... nootkatensis................ sandlupin..................... N 32-35

.......................................... polyphyllus.................. blomsterlupin............... N 67-71

 

Galega............................... orientalis..................... getört.......................... X 20

 

Genista.............................. germanica................... tyskginst...................... J 68-70

.......................................... pilosa.......................... hårginst....................... J 65-67

 

Ulex .................................. europaeus................... ärttörne....................... G 85-87, I 86

 

Cytisus............................... scoparius.................... harris.......................... S 22-25

 

Ononis............................... repens......................... puktörne..................... T 16-18

.......................................... spinosa....................... busktörne.................... H 10-12

 

Melilotus............................ altissima...................... stor sötväppling........... M 86-88

.......................................... dentata........................ strandsötväppling........ P 52-53

 

Medicago.......................... minima........................ sandlucern................... Q 89-90

 

Trifolium ........................... alpestre....................... alpklöver..................... O 33-36

.......................................... incarnatum.................. blodklöver.................. R 58-60

 ......................................... spadiceum................... brunklöver.................. C 88-89

.......................................... subterraneum.............. grävklöver................... Z 4-6

 

Lotus ................................ uliginosus.................... stor käringtand............ H 13-16

 

Tetragonolobus ................. maritimus.................... klöverärt..................... O 95

 

Astralagus ......................... arenarius..................... sandvedel.................... G 4-7

.......................................... cicer........................... kikvedel...................... Ö 86-87

                  ........................ danicus....................... strandvedel................. B 42-45

                .......................... norvegicus................... vippvedel.................... Y 32

 

Oxytropis .......................... lapponica.................... lappvedel.................... E 11-12

.......................................... pilosa.......................... luddvedel.................... A 96

 

Ornithopus ........................ perpusillus................... dvärgseradella............. C 27-28

 

Coronilla............................ emerus........................ gullkronill.................... J 35-38

.......................................... varia........................... rosenkronill................. T 31-32

               

Vicia ................................. dumetorum.................. buskvicker.................. X 41-42

.......................................... pisiformis.................... ärtvicker..................... A 96

.......................................... sylvatica...................... skogsvicker................. K 19

.......................................... villosa......................... luddvicker................... O 76-77

 

Lathyrus............................. hirsutus....................... luddvial....................... X 17-19

.......................................... incurva........................ sabelvial...................... Y 92-93

.......................................... japonicus ssp. maritimus          strandvial......... G 88-89

.......................................... latifolius ssp. heterophyllus     vingvial.............. B 15-17, K 26-28

.......................................... nissolia........................ gräsvial....................... ?

.......................................... rotundifolius ssp. miniatus        praktvial........... U 83-85

.......................................... sphaericus................... vårvial......................... J 5-9

.......................................... tuberosus.................... knölvial....................... G 15-16

.......................................... vernus......................... vårärt.......................... Å 94-96

 

Oxalis................................ corniculata.................. krypoxalis................... R 64

.......................................... exulis.......................... prärieoxalis................. R 62-63

 

Geranium........................... bohemicum................. svedjenäva.................. A 88

 

Radiola.............................. linoides....................... dvärglin....................... R 55-56

 

Polygala ............................ comosa....................... toppjungfrulin.............. F 80-81     

.......................................... vulgaris....................... jungfrulin..................... F 82, R 57

 

Mercuralis ......................... annua.......................... grenbingel................... M 44-46

 

Euphorbia ......................... agraria........................ bantörel...................... C 94-95

.......................................... esula ssp. tomasiniana smalbladig vargtörel...... B 69

.......................................... exigua......................... småtörel...................... V 67-69

 ......................................... palustris...................... kärrtörel...................... F 21-22

.......................................... salicifolia..................... luddtörel..................... AA 12-14

 

Malva................................ pusilla......................... vit kattost.................... K 92-94, L 73-74

 

Elaeagnus........................... commutata.................. silverbuske.................. Ö 95-96

 

Hypericum ........................ humifusum................... dvärgjohannesört......... G 2-3, R 54

 ......................................... montanum................... bergjohannesört.......... J 82-83

 ......................................... pulcrum....................... hedjohannesört............ P 24, G 19-21,

...................................................................................................................................................... Rubus 124-126

 

Bryonia.............................. dioica.......................... röd hundrova.............. AA 43-44

 

Lythrum............................. hyssopifolia................. dvärgfackelblomster.... AA 39-42

              

Elatine ............................... triandra....................... tretalig slankrypa......... M 97-98

 

Myrica .............................. germanica................... klådris......................... D 1-3

 

Heliathemum ..................... nummulatum ssp. obscurum      mörk solvända         B 84

.......................................... oelandicum var. oelandicum      ölandssolvända        N 48-50

..........................................

Fumana.............................. procumbens................ gotlandssolvända......... B 29, T 11-15

 

Viola ................................. alba............................ silverviol...................... Q 55-59

.......................................... alba x hirta...................................................... Q

.......................................... biflora......................... fjällviol........................ T 97-98

.......................................... canina......................... ängsviol....................... G 66-68

.......................................... elatior......................... storviol........................ J 52-55

.......................................... hirta............................ buskviol...................... Q 53-54

.......................................... persicifolia................... strandviol.................... Å 89-93

.......................................... pumila......................... dvärgviol..................... J 27-29

.......................................... uliginosa...................... sumpviol..................... I 90-93

 

Chamaerion ...................... angustifolium............... mjölkört  vit + röd....... X 95-96

.............................................................................                            vit.... X 97

.............................................................................                             röd. 98

 

Epilobium .......................... anagallidifolium............ dvärgdunört................ Y 9-10

 ......................................... alsinifolium.................. källdunört.................... E 3-4

 ......................................... ciliatum....................... vit dunört.................... X 93-94

.......................................... davuricum................... smaldunört.................. D 39

.......................................... hornemannii................. fjälldunört.................... X 89

.......................................... lactiflorum................... mjölkdunört................ Y 7-8

 

Hippurus............................ tetraphylla................... korshästsvans.............. D 10-12

.......................................... vulgaris....................... hästsvans.................... D 12

 

Oenothera.......................... biennis........................ nattljus........................ M 76-77

.......................................... glazioviana.................. jättenattljus.................. M 67-68

 

Eryngium............................ maritimum................... martorn....................... Y 13-15

.......................................... campestre................... fältmartorn.................. Rubus 182-183

.......................................... giganteum.................... silvermartorn............... T 26-28

.......................................... planum........................ rysk martorn............... Ö 97-99

 

Bupleurum......................... rotundifolium............... harört.......................... Ö 93-94

 

Chaerophyllum................... bulbosum.................... rotkörvel..................... D 47-48

 

Anthriscus ......................... sylvestris..................... hundloka..................... N 58

 

Scandix ............................. pecten-veneris............. nålkörvel..................... A 70-72

 

Conium ............................. maculatum................... odört.......................... B 73-75

 

Pleurospermum ................. austriacum................... piploka....................... A 89-90

 

Falcaria ............................. vulgaris....................... skärblad...................... K 48-50

 

Carum .............................. cavi............................. kummin....................... J 61

 

Conopodium...................... majus.......................... nötkörvel.................... R 52-53, S 18-21

 

Pimpinella ......................... peregrina..................... lång bockrot................ Y 97-98

 

Aegopodium ..................... podagraria.................. kirskål......................... O 17-19, 96-97

 

Sium.................................. latifolium..................... vattenmärke................ K 90-91

 

Seseli ................................ libanotis...................... säfferot....................... A 95

.......................................... montanum................... fliksäfferot................... E 82-84

 

Oenanthe .......................... fistulosa....................... pipstäkra..................... J 87-89

.......................................... lachenalii..................... smalstäkra................... A 84-85, C 61-63

 

Selinum ............................. dubium........................ slidsilja........................ V 77-78

 

Ligusticum ......................... scothicum.................... strandloka................... A 66

 

Peucedanum ..................... oreoselinum................. backsilja..................... K 77-80

 

Imperatoria ....................... ostruthium................... mästerrot.................... F 30-31

 

Pastinaca .......................... sativa  var. sylvestris.... vildpalsternacka.......... U 77

 

Heracleum ........................ mantegazzianum.......... jätteloka...................... P 6-9, 32-33

.......................................... sphondylium ssp. sibiricum   sibirbjörnloka...... X 46

 

Daucus.............................. carota......................... morot.......................... L 22-23

 

Moneses ........................... uniflora........................ ögonpyrola.................. K 30-31

 

Pyrola ............................... chlorantha................... grönpyrola.................. B 89

 

Monotropa ....................... hypopitys ssp. hypophegea     kal tallört.......... A 80-81, R 12-16

 

Rhododendron .................. lapponicum................. lapsk alpros................ Z 47-49

 

Primula.............................. elatior......................... lundviva...................... N 20-24, R 71-72

.......................................... farinosa....................... majviva....................... G 69-71

.......................................... nutans......................... strandviva................... D 43-45

……………….................. veris............................ gullviva........................ N 36-37, R 7,68,80,90

 

Samolus............................. valerandi..................... bunge.......................... Y 84-85

 

Lysimachia......................... vulgaris....................... videört (strandlysning)R 23

.......................................... nemorum..................... skogslysning................ T 23

 

Anagallis ........................... arvensis....................... rödmire....................... U 65-66

 

Limonium .......................... humile......................... bohusmarrisp.............. A 67-69, R 24-27

.......................................... vulgare........................ marrisp....................... P 55-58

 

Centaurium........................ capitatum.................... huvudarun................... C 38-39

.......................................... erythraea..................... flockarun..................... C 37

.......................................... littorale........................ kustarun...................... s 64

 

Gentiana............................ purpurea..................... baggsöta..................... Y 51-55

 

Gentianella ........................ amarella var. lingulata    tidig ängsgentiana........ D 95-96

.......................................... aurea.......................... blekgentiana................ D 99, T 73

.......................................... campestris var. suecica   tidig fältgentiana........ T 74-76

.......................................... tenella......................... lappgentiana................ D 97-98

.......................................... uliginosa...................... sumpgentiana.............. M 51-53

 

Nymphoides...................... peltata......................... sjögull......................... F 67-68, G 39-40

 

Ligustrum........................... vulgare........................ liguster........................ G 37-38

 

Calystegia ......................... pulchra x sepium ssp. sepium     storvinda........ H 45-46

 

Polemonium ...................... acutiflorum.................. lappblågull................... D 67-68

 

Cynoglossum .................... officinale..................... hundtunga................... G 90-91

 

Asperugo .......................... procumbens................ paddfot....................... J 49-51

 

Anchusa ............................ arvensis....................... fårtunga....................... M 70-71

 

Pentaglottis ....................... sempervirens............... hästtunga..................... H 39-40

 

Phacelia............................. campanularia............... klockfacelia................. AA 15-17

 

Echium............................... plantagineum............... blå snokört.................. AA 18-19

.......................................... vulgare........................ blåeld.......................... O 56-57, 63-64,

................................................................................................................. S 98-99

 

 

Nonea .............................. pulla............................ svartnonnea................. N 88-91

.......................................... vesicolor..................... nonea.......................... AA 22-23

 

Myosotis ........................... laxa ssp. baltica........... strandförgätmigej......... R 1-4

 

Mertensia .......................... maritima...................... ostronört..................... F 45-47     

 

Ajuga ................................ genevensis................... kritsuga....................... X 9-10

 ......................................... pyramidalis.................. blåsuga....................... G 63-65

.......................................... reptans........................ revsuga....................... F 27-28

 

Teucrium ........................... botrys......................... druvgamander............. O 59-62

 ......................................... scordonia.................... lundgamander.............. Rubus 173-175

 

Marrubium ........................ vulgare........................ kransborre.................. C 55-56, K 87,

................................................................................................................. V 64-65

 

Dracocephalum.................. ryuschiana................... drakblomma................ F 86-87

.......................................... thymiflorum................. rysk drakblomma........ T 39-40

 

Prunella ............................. grandiflora................... praktbrunört................ B 83

.......................................... laciniata....................... flikbrunört................... O 47-51

 

Galeopsis .......................... angustifolia.................. kalkdån....................... F 33-34, G 22

 

Lamium.............................. album.......................... vitplister...................... N 27-28

.......................................... hybridum..................... flikplister..................... M 75

 

Leonorus .......................... cardiaca ssp.cardiaca.. hjärtstilla..................... V 66

.......................................... cardiaca ssp. villosus... hårig hjärtstilla............. X ?

 

Betonica ........................... officinalis..................... läkebetonika............... K 7-9

 

Stachys ............................. arvensis....................... åkersyska................... L 12-15

.......................................... byzantina..................... lammöron.................... P 27-29

 

Salvia ................................ glutinosa...................... klibbsalvia................... P 77

 ......................................... nemorosa.................... stäppsalvia.................. G 30, O 19-21

.......................................... pratensis..................... ängssalvia.................... N 95-98

.......................................... viridis.......................... broksalvia................... AA 32-34

 

Origanum .......................... vulgare........................ kungsmynta................. I 17-19

 

Thymus ............................. pulegioides.................. stortimjan.................... E 79-80

.......................................... serpyllium ssp. serpyllum     backtimjan........... C 58

............................................................................. vit............................... Ä 9-11

 

Mentha ............................. aquatica...................... vattenmynta................. I 46-47

 ......................................... gentilis......................... ädelmynta................... I 65-66

.......................................... spicata........................ grönmynta................... I 51-52

 

Elsholzia ............................ ciliata.......................... kammynta................... Z 7-10

 

Hyoscyamus ..................... niger........................... bolmört....................... J 46-48, K 88-89

 

Datura .............................. stramonium var.tatula     violspikklubba........... Ä 32-33

 

Solanum............................. scabrum...................... bärskatta..................... Ö 58, AA 49-51

 

Verbascum........................ densiflorum................. ölandskungsljus........... K 98, M 2-7

.......................................... densiflorum x nigrum     ölands x mörkt............ M 8-10

.......................................... lychnitis....................... grenigt kungsljus.......... L 91-96, R 37

.......................................... nigrum......................... mörkt kungsljus........... L 59-65, P 48-51,

.................................................................................................................  R 35-36

.......................................... phlomoides................. läkekungsljus............... I 71-73, L 71-72,

................................................................................................................. M 78-83

.......................................... phoeniceum................. violkungsljus................ Q 91-93

.......................................... speciosum................... praktkungsljus............. J 84-86, K 76

.......................................... thapsus....................... vanligt kungsljus.......... K 95, P 34-35

.......................................... virgatum...................... glandelkungsljus.......... L 75-77

 

Kickxia.............................. spuria.......................... rundsporre.................. M 92-93

 

Misopates ......................... orontium..................... kalvnos....................... G 17-18, L 19-21

 

Veronica ........................... alpina.......................... fjällveronika................ D 79

.......................................... opaca......................... luddveronika............... G 53

.......................................... peregrina..................... pilgrimsveronika.......... Z 83-85

 ......................................... spicata........................ axveronika.................. U 98-99

.......................................... tenella......................... lappveronika............... X 82

 

Digitalis ............................. purpurea..................... fingerborgsblomma

............................................................................. vit............................... P 4-5

 

Melampyrum ..................... arvense....................... pukvete....................... K 32-33, M 35

 ......................................... nemorosum................. natt och dag................ E 64-65, I 53, J 77

 

Euphrasia .......................... bottnica....................... strandögontröst........... D 24

.......................................... frigida var. bottniensium ?  klapperögontröst            D 42, 46

.......................................... hyperborea................. tromsögontröst............ Y 45-46

.......................................... rostkoviana var. rostkoviana     stor ögontröst     E 85-86, M 84-85

.......................................... rostkoviana var. fennica     finnögontröst.......... Z 60-63

.......................................... salisburgensis var. schoenicola     brun ögontröst     M 39-40

.......................................... stricta var.stricta.......... uddögontröst............... V 70-72

.......................................... stricta var. tenuis......... späd ögontröst............ E 1

 

Rhinanthus ........................ groenlandicus.............. fjällskallra.................... Y 14

 

Pedicularis ........................ sceptrum-carolinum..... kung Karls spira.......... X 82-85

 

Lathraea ........................... squamaria................... vätteros....................... Ä 77-79

 

Orobanche ........................ alba............................ timjansnyltrot............... B 77-79

.......................................... lucorum....................... berberissnyltrot........... S 26-30

.......................................... purpurea..................... rölliksnyltrot................ C 34-36

.......................................... reticulata..................... tistelsnyltrot................. C 25-26, K 14-18

 

Utricularia.......................... australis....................... sydbläddra.................. I 13-16, Y 81-83

.......................................... minor.......................... dvärgbläddra............... M 36-37

.......................................... vulgaris....................... vattenbläddra.............. Y 78-80

 

Globularia ......................... vulgaris....................... bergskrabba................ B 11-12

 

Plantago ............................ indica.......................... sandkämpar................ G 14

 ......................................... major.......................... groblad             .......... Z 2-4

.......................................... maritima...................... gulkämpar................... R 28

.......................................... media.......................... rödkämpar.................. X 51-52

 

Sherardia .......................... arvensis....................... åkermadd................... M 95-96

 

Galium .............................. mollugo x verum.......... gul x stormåra............. O 92

.......................................... rotundifolium............... gotlandsmåra............... B 86-87

.......................................... suecicum..................... backmåra.................... X 11-13, Y 71-74

.......................................... triandrum.................... färgmåra..................... F 78-79

 

Adoxa .............................. moscatellina................ desmeknopp............... R 69-70

 

Lonicera ........................... caerulea...................... blåtry.......................... E 45-46

.......................................... xylosteum.................... skogstry...................... E 44

 

Sambucus ......................... racemosa.................... druvfläder................... H 90-91

 

Valleriana .......................... officinalis..................... läkevänderot............... T 47-48

 

Succisa ............................. pratensis..................... ängsvädd.................... K 38-40

 

Scabiosa ........................... canescens................... luktvädd...................... C 45-48

 

Cephalaria ........................ gigantea...................... jättevädd..................... X 43-45

 

Dipsacus ........................... fullonum...................... kardvädd.................... L 16-17

 

Campanula ........................ glomerata.................... toppklocka................. E 38-39

.......................................... patula.......................... ängsklocka.................. C 90-91

.......................................... rapunculus................... rapunkelklocka........... E 81

 

Legousia ........................... hybrida....................... dvärgspegel................. N 72-76

 

Jasione............................... montana...................... blåmunkar................... Q 97-99

 

Phyteuma .......................... spicatum..................... vitrapunkel.................. F 72-74

                

Bellis ................................. perennis...................... tusensköna.................. N 26

 

Aster……………............. inosyris....................... gullborste.................... C 55-56, V 61-62

 ......................................... tripholium.................... strandaster.................. R 29, V 16

 

Erigeron ............................ acer ssp. acer.............. gråbinka...................... L 66

.......................................... acer ssp. politus.......... brunbinka.................... D 51-52

.......................................... borealis....................... rosenbinka.................. Y 47-49

.......................................... humilis......................... svartbinka................... D 81-82

.......................................... uniflorus ssp. uniflorus     fjällbinka................... E 13

 

Filago ............................... germanica................... klotullört..................... C 51-52

 

Antennaria ........................ villifera........................ lappkattfot.................. D 85-86     

.......................................... porsildii....................... grön kattfot................. P 39-40

 

Gnapalium.......................... luteoalbum.................. vitnoppa...................... V 37

 

Inula.................................. salicina      ?................ krissla......................... P 59-62

        

Xanthium .......................... strumarium.................. gullfrö......................... Å 52-53

 

Pulicaria............................. vulgaris....................... loppört........................ Ö 62-63

 

Bidens .............................. radula......................... grönskära.................... R 44-47

 

Cotula ............................... coronopifolia............... kotula......................... Å 70-72

 

Artemisia........................... campestris ssp. bottnica     bottenhavsmalört     D 21-23

.......................................... oelandica ................... alvarmalört.................. V 74-76

.......................................... stelleriana.................... sandmalört.................. V 10-12

 

Seripidium ......................... maritimum ssp. humifusa     baltisk malört........ V 82-85    

 

Petasites ........................... albus........................... vitskråp....................... Q 36-37

 

Arnica ............................... montana...................... slåttergubbe................ K 34-37

 

Tephroseris........................ integrifolia ssp. integrifolia     fältnocka............. J 12-16

.......................................... palustris...................... kärrnocka................... J 78-81

 

Senecio ............................. aquaticus..................... vattenstånds................ E 73

 ......................................... cannabifolia................. hampstånds................. P 96-98

.......................................... erucifolius.................... flikstånds..................... I 67-70

.......................................... inequidens................... boerstånds.................. V 90-93

.......................................... ovatus......................... glesstånds................... C 92-93

.......................................... paludosus.................... gullstånds.................... I 60-64

 

Ptilostemon  ...................... afer............................. elfenbenstistel.............. M 17-19

 

Carduus ............................ nutans......................... nicktistel...................... B 60-62, O 65-67

 

Circium ............................. canum......................... bantistel...................... L 30-33

 ......................................... oleraceum................... kåltistel....................... R 49-51

 

Centaurea ......................... nigra........................... svartklint..................... C 49-50

.......................................... phrygia ssp. phrygia..... finnklint....................... E 40-43

.......................................... scabiosa...................... väddklint..................... L 6-7

.......................................... stoebe......................... sandklint..................... A 64-65, I 56

 

Cichorum........................... intybus........................ vägvårda, cikoria......... K 47, L 18, U 89-91

 

Arnoseris .......................... minima........................ klubbfibbla.................. H 82-85

 

Hypochoeris ..................... glabra......................... åkerfibbla.................... G 23-24

 

Leontodon ........................ automnalis................... höstfibbla.................... P 76

.......................................... saxatilis....................... strimfibbla................... P 72-76

 

Scorzonera ....................... humilis......................... svinrot......................... G 95-96

 

Tragopogon....................... crocifolius................... gotländsk haverrot....... B 80-82

.......................................... dubius......................... stor haverrot............... X 5-8

 

Picris ................................ hieracioides................. bitterfibbla................... B 85

 

Crepis................................ biennis........................ skånefibbla.................. M 30, O 78-80

.......................................... capillaris...................... grönfibbla.................... P 11-13

.......................................... praemorsa................... klasefibbla................... C 96-97

 

Lactuca ............................. quercinum var. quercinum    karlsösallat........... B 54

.......................................... tataricum..................... sandsallat.................... M 31-33