KURS- OCH AKTIVITETSPLAN      2005

 

 

 

 

 

Fältornitologi för nybörjare                     fred. 1 - sönd 3         april

I kursen ingår två övernattningar på Ottenby Vandrarhem och resor i kursens regi. Kursgivare Stefan Lithner. Pris: 1.350:- Sista anmälningsdag den 31/3

 

 

 

 

Botaniska pärlor på södra Öland            lörd. 18 - sönd 19    juni

Växtvandring i samarrangemang med STF. I arrangemanget ingår två övernattningar på Ottenby Vandrarhem och resor i arrangemangets regi. Exkursionsledare Stefan Lithner. Pris vuxna 1.040* barn 650*.  Sista anmälningsdag fred. 4/6.

 

 

 

 

Vi lär oss fåglar                                          fred. 1 - sönd. 3        juli

Kursen är ett samarrangemang med STF. I kursen ingår två övernattningar på Ottenby Vandrarhem och resor i kursens regi. Kursgivare Stefan Lithner. Pris: 1.530:-*  Sista anmälningsdag fred.18/6.

 

 

 

 

Botaniska pärlor på södra Öland            lörd. 16 - sönd 17    juli

Växtvandring i samarrangemang med STF. I arrangemanget ingår två övernattningar på Ottenby Vandrarhem och resor i arrangemangets regi. Exkursionsledare Stefan Lithner. Pris vuxna 1.040* barn 650* Sista anmälningsdag fred. 4/6.

 

 

 

 

Vi lär oss fåglar                                          fred. 22 - sönd. 24   juli

Kursen är ett samarrangemang med STF. I kursen ingår två övernattningar på Ottenby Vandrarhem och  resor i kursens regi. Kursgivare Stefan Lithner. Pris: 1.530:-* Sista anmälningsdag den 9/7.

 

 

 

 

Ny börjare i vadarmarker                        torsd. 28 - sönd. 31 juli

I kursen ingår tre övernattningar på Ottenby Vandrarhem och resor i kursens regi. Kursgivare Stefan Lithner. Pris: 1.790:- Sista anmälningsdag torsd. 15/7.

 

 

 

 

Botaniska pärlor på södra Öland            lörd. 6 - sönd 7  augusti

Växtvandring i samarrangemang med STF. I arrangemanget ingår två övernattningar på Ottenby Vandrarhem och resor i arrangemangets regi. Exkursionsledare Stefan Lithner. Pris vuxna 1.040* barn 650* Sista anmälningsdag fred. 4/6.

 

 

 

* För medlemmar i STF avgår ordinarie rabatt för övernattningar.

Frågor och anmälningar är välkomna till  Stefan Lithner  0454-84420.

 

Stefan Lithner åtar sig även att guida och företa naturvandringar i privat regi efter överenskommelse.

slit@lithner.se

 

 

 

 

Se även LÄNK:        http://www.checkpoint-oland.com/natur/