FÖRTECKNING ÖVER 

SEDDA OCH FOTOGRAFERADE DÄGGDJUR

 

 

 

 

S V E R I G E               sedda/hörda                         fotograferat (F)

 

mullvad                                                 Talpa europaea

 

vanlig näbbmus                                   Sorex araneus

 

dvärgnäbbmus                                    Sorev minutus                                                  Hallandsåsen åtsk 1960-talet

 

vattennäbbmus                                   Neomys fodiens                                                Bl.a. Hammarlunda

 

igelkott                                                  Erinaceus europaeus

 

vattenfladdermus                                Myotis daubentonii

 

dvärgfladdermus                                 Pippistrellus pippistrellus

 

stor fladdermus                                   Nyctalus noctula

 

gråskimlig fladdermus                        Vespertilo discolor

 

nordisk fladdermus                             Eptesicus nilsonii

 

skogshare                                             Lepidus timidus

 

fälthare                                                  Lepidus europaeus                                                                                            F

 

vildkanin                                               Orycyolagus cuniculus

ekorre                                                    Sciurus vulgaris                                                                                                F

 

bäver                                                     Castor fiber                                                      Pannkakan (Vrml) 05-99

 

svart råtta                                             Rattus rattus                                                    Hammarlunda (Sk) 06-66

 

brun råtta                                              Rattus norvegicus

 

husmus                                                 Mus musculus

 

mindre skogsmus                                Apodemus sylvaticus

 

större skogsmus                                  Apodemus flavicollis                                      Gimmen (Dlr) 12-99                 F

 

skogslämmel                                        Myopus cisticolor                                           Norrbotten 06-82

 

fjällämmel                                              Lemmus lemmus                                               Stiasjaure (Lpl) 06-82             F

 

skogssork                                             Clethrionomys glareolus

 

rödsork                                                 Clethrionomys rutilus                                    Abisko Ö (Lpl) 06-82

 

gråsidig sork                                        Clethrionomys rufocanus                              Nb 06-82

 

vattensork                                            Avicola terrestris                                            Ängelholm,

                                                                                                                                           Hammarlunda m .fl.

 

åkersork                                                Microtus agrestis

 

bisamråtta                                             Ondatra zibethica                                           Haparanda 07-92

 

varg                                                       Canis lupus                                                      Stjälpet

                                                                                                                                           (Vrml) 22/6 2003 

 

räv                                                         Vulpes vulpes                                                                                                     F

 

fjällräv                                                   Alopex lagopus                                               Strax Ö Abisko

                                                                                                        (Lpl) 06-86

 

mård                                        Martes martes

 

hermelin                                   Mustela erminea

 

småvessla                                Mustela nivalis

 

iller                                          Mustela putorius

 

mink                                        Mustela vison

 

grävling                                    Meles meles

 

utter                                         Lutra lutra                                        Hammarlunda

                                                                                                        (Sk) 09- 58

 

lodjur                                       Lynx lynx                                          Gimmen

                                                                                                        Dlr.29/1  -99

 

knubbsäl                                   Phoca vitulina

 

gråsäl                                       Phpca hispida                                                                       

 

vildsvin                                     Sus scrofa

 

rådjur                                       Capreolus capreolus                                                              F

 

kronhjort                                  Cervus elaphus

 

dovhjort                                    Dama dama                                                                            F

 

älg                                           Alces alces                                                                             F

 

ren                                           Rangifer tarandus                                                                  F

 

tumlare                                    Phocaena phocaena                         Skälderviken,

                                                                                                        Hovs Hallar

                                                                                                                                                                                                       Skagerack

                                                                                                        (1964 –2001)

 

delfin                                       Delphinus delphis                             Halmstad

                                                                                                        (Hl) 1998-09-11              F

 

strimmig delfin                          Stenella caeruleoalba                       Halmastad

                                                                                                        (Hl) 1998-09-11              F

 

 

S:a 50 arter

 

EUROPA utanför Sverige

 

berberapa                                          Macaca sylvana       (Gibraltar)                        Spanien

 

gems                                                   Rupicapra rupicapra                                        Österrike

 

S:a 52 arter

                                                           

 

 

 

A S I E N

 

Grey Langur                          Presbytis entellus                               SL, Ind,                         F

 

Bearded (?) Langur               Presbytes senex                                  SL

 

Rhesus Macaque                   Macaca mulatta                                 Ind

 

Great Roundleaf Bat              Hipposideros armiger                        Vn

 

Long-tailed Macaque             Macaca armiger                                 Vn

 

White-cheeked Gibbon          Hylobates leucogenys                         Vn

 

Common Palm Civet              Paradoxurus hermaphroditus            Vn

 

Red-cheeked Squirrel            Dremomys rufigenys                          Vn

 

Belly-banded Squirrel            Collosciurus flavimanus                    Vn

 

Five-striped Squirrel              Tamios ???                                        SL, Ind

 

Cambodian Striped Squirrel        Tamios rodolphei                          Vn     (?)

 

Unidentified Striped Squirrel     Tamiops s. (möjl.obeskriven art.)Vn     (?)                            

 

Black Giant Squirrel               Ratufa bicolor                                    SL, Vn                           F

 

Indochinese Ground Squirrel      Minestes berdmori                         Vn

 

(Indian (?) Hedgehog             Hemiechinus auritus)                        

 

Manchurian Hedgehog           Hemiechinus                                       Kina -94                        F

 

Nutria                                    Myocastor coipus                               Mell.Ö

 

Indian Wild Dog                    Cuon alpinus                                      Ind

 

Asian Wolf                            Canis lopus                                        Mell.Ö

 

Jungle Cat                             Felis chaus                                         Kina                               F

 

Tiger                                     Panthera tigris                                   Ind                                 F

 

Sobel                                    Martes sibellina                                  Kina

 

Indian Grey Mongoose          Herpestes dwardsi                              Pak-Ind                         F

 

Indian Elephant                      Elephas maximus                               SL, Ind                          F

 

Indian Rhinocerus                  Rhinocerus unicornis                          Ind                                 F

 

Water Buffalo                        Bubalus bubalus                                 Ind                                 F

 

Sambar                                 Cervus unicolor                                 SL, Ind, Vn                    F

 

Spotted Deer                         Axis axis                                             SL, Ind                          F

 

Black Buck                           Antilope cervicapra                           Ind

 

Gazelle                                  Gazella gazella                                   Mell.Ö, Ind

 

Nilgai                                    Boselaphus tragocamelus                  Ind

 

Muntiak     (kakkar)              Muntiacus muntiak                            Ind                                 F

 

Nubian Ibex                          Capra ibex                                         Mell Ö.

 

Persian Ibex                          Ibex persicus                                      Tur.

 

 

Summa: 34 arter

 

 

 

 

A F R I K A

 

 

Chimpanze                             Pan troglodytes                                  Ug                                 F

 

Mountain Gorilla                     Golilla gorilla beringei                       Ug                                 F

 

Grey-cheeked Mangabey        Clophocebus albigena                        Ug

 

L´Hoest´s Monkey                  Cercopithecus (l´h) l´hoesti                Ug

 

Red-tailed Monkey                 Cercopithecus (cephus) ascanius       Ken, Ug

 

Gentle Monkey  (Blue Monkey)      Cercopithecus (niticans)  mitis    Ken, Ug

 

Samango (Sykes) Monkey      Cercopithecus mitis

                                             erythrarchus/labiatus                         SA

 

Black-faced Vervet                Ceropithecus aeriops                          Ken                                F

 

White.throated Guenon           Ceropithecus albogularis                   Ken

 

Yelloe Baboon                       Papio  cynocephalus                          Ken

 

Olive Baboon                         Papio. anubis                                     Ken                                F

 

Chacma Baboon                     Papio ursinus                                     SA                                 F

 

Eastern Black & white Colobus     Colobus guereza                          Ken                                F

 

Senegal Galago                      Galago senegalensis                           Ug

 

Straw-coloured Fruit-bat         Eidolon belvum                                   Ug

 

Yellow-winged Bat                 Lavia frons                                         Ken, Ug

 

Four-toed Hedgehog               Erinaceus albiventris                          Ken

 

South African Hedgehog         Atelerix frontalis                (överkörd) SA

                                            

African Rabbit   (Uganda Grass-hare)      Poelagus majorita             Ug

 

Cape Hare                             Lepus capensis                                   Ken

 

Scrub (Scrapier) Hare            Lepus saxatilis                                    SA

 

Smih´s Red Rock Hare           Pronolagus rupestris                          SA

 

Carruthers Mountain-squirrel   Funisciurus carruthersi                      Ug

 

Alexander´s Dwarf-Squirrel    Paraxerus alexandri                           Ug

 

Red-legged Sun-squirrel          Heliosciurus rufobrachium                 Ken, Ug

 

Red-bellied Coast Squirrel       Paraxerus palliatus                            SA

 

Striped Ground-squirrel           Euxerus erythropus                            Ken

 

Smith´s Bush Squirrel              Paraxeros cepapi                               SA                                 F

 

South African Ground Squirrel         Geosciurus inauris                     SA                                 F

 

Unstriped Ground-squirrel       Xerus rutilus                                       Ken

 

Giant Forest-squirrel               Protoxerus strangeri                           Ken

 

Spring Hare                           Pedetes capensis                                 SA

 

South African Porcupine         Hystrix africaeaustralis                      SA

 

Sloggett´s Ice Rat                   Otomys sloggetti                                 SA                                 F

 

Savannah Cane Rat                Thryonomys gregorianus                    Ug

 

Gundi                                     Ctenodactylus gundi                           Tun

 

Hairy-footed Gerbil                 Gerbillus gerbillus                              Tun

 

Shaw´s Jird                          Meriones shawi                                  Tun

 

Bush Rats    ( x / 10)            Aethomys                                            SA                                 F

 

Four-striped Grass Mouse       Rhabdomys pumilo                              SA

 

Dusky Dolphin                       Lagenorhynchus obscurus                               SA

 

Cape Fur Seal                        Arctocephalus pusillus                        SA

 

Bat-eared Fox                        Otocyon megalotis                              Ken                                F

 

Common Jacal                       Canis aureus                                      Ken

 

Black-backed Jackal               Canis mesomelus                                 Ken                                F

 

Side-striped Jackal                  Canis adustus                                     Ug

 

Hunting Dog                          Lycaon pictus                                     Ken                                F

 

Honey Badger (Ratel)            Mellivora capensis                             SA                                 F

 

African Clawless Otter           Aonyx capensis                                   Ug

 

Zorilla                                    Ictonyx striatus      (överkört)              Ken

 

(Easten) Dwarf Mungoose      Helogale( undulata) parvula ?           Ken

 

Slender Mungoose                  Herpestes sanguineus                         Ken, Ug, SA

 

Small Grey Mongoose             Helogale pulverulentum                      SA

 

Yellow Mongoose                  Cynictis pencillata                              SA

 

Suricate                                 Suricata suricata                                SA

 

White-tailed Mungoose           Icneumia albocaudata                        Ken

 

Banded Mungoose                  Mungo mungo                                    Ken

 

Marsh Mongoose                   Atilax paludinosus                              SA

 

Spotted Hyaena                      Crocuta crocuta                                 Ken                                F

 

Ardwolf                                 Proteles cristata                                  SA

 

Common (Smaller Spotted) Genett   Genetta genetta                          SA

 

Blotched (Greater spotted) Genett    Genetta tigrina                          SA

 

Lion                                       Panthera leo                                       Ken, SA                         F

 

Leopard                                 Panthera pardus                                 Ken, Ug, SA                   F

 

Cheeta                                   Acinonyx jubatus                                Ken

 

African Elephant                    Loxodonta africana                            Ken                                F

 

Yellow spotted Bush Hyrax    Heterohyrax brucei                            Ken                                F

 

Black-necked Rock Hyrax      Procavia johnstoni                             Ken

 

Cape Rock Hyrax                  Procavia capensis                              SA

 

Western Tree Hyrax              Dendrohyrax dorsalis                         Ug

 

Grevý Zebra                          Equus (Hippotigris) grevyi                 Ken                                F

 

Common (Burchell´s) Zebra    Equus (Hippotigris) quagga burchelli                                      SA      F

                (Selousi´s) Zebra    Equus (Hippotigris) quagga selousi   SA

                (Grants) Zebra       Equus (Hippotigris) quagga oehmii    Ken, Ug                         F

 

(Cape) Mountain zebra           Equus zebra zebra                              SA                                 F

 

Bush Rhinocerus                    Diceros bicornis                                 Ken                                F

 

Grass Rhinocerus                   Ceratotherium simum                          SA                                 F

 

Warthog                                Phacocoerus aethiopicus                    Ken                                F

 

Hippopothamus                      Hippopothamus amphibius                 Ken                                F

 

Giraffe                                   Girafa camelopardus reticulata          Ken                                F

                                             Girafa camelopardus tippelskirchi     Ken                                F

                                             Girafa camelopardus

                                              congoensis/cottoni                             Ug                                 F

                                             Girafa camelopardus girafa               SA                                 F

 

African Buffalo                      Syncerys caffe                                    Ken                                F

 

Bushbock                               Tragelapus  scriptus                           Ug, SA                           F

 

Sitatunga                                Tragelaphus spekei                            Ug

 

Nyala                                    Tragelaphus angasi                            SA                                 F

Greater Kudu                         Tragelaphus strepsiceros                    Ken                                F

 

Eland                                     Tragelaphus oryx                               Ken

 

Blue Duiker                           Cephalohus m. monticola                    Ug                                 F

 

Bush Duiker  (Grey Duiker)   Sylvicapra grimmia                              Ken, SA

 

Natal Duiker   (Red Duiker)   Cephalophorus natalensis                   SA

 

Steinbok                                 Raphicerus campestris                        SA

 

Oribi                                      Ourebia ourebi                                   Ug

 

Klipspringer                           Oreotragus oreotragus                       SA

 

Kirk´s Dik-dik                        Madoqua kirkii                                  Ken

 

Guenther´s Dik-dik                 Madoqua guentheri                            Ken

 

Rhebuck                                Pelea capreolus                                  SA

 

Bohor Reedbuck                    Redunca redunca                               Ken

 

Southern Reedbuck                Redunca arundinum                           SA

 

Mountain Reedbuck                Redunca fulvorufula                           SA

 

Uganda Kob                          Kobus kob thomasi                             Ug                                 F

 

Waterbuck Common-             Kobus ellipsiprymnus harnieri            Ken, SA                         F

                  Defassa-              Kobus e. defassa                                Ken, Ug                         F

 

Dorcas Gazelle                       Gazella dorcas                                   Tun

 

Thomsson´s Gazelle                Gazella thomsoni                                Ken                                F

 

Grant´s Gazelle                       Gazella granti                                     Ken                                F

 

Gerenuk                                 Litpcranius walleri                              Ken                                F

 

Springbuck                     Antidorcas marsupialis                               SA                                 F

 

Impala                                   Aepyceros melampus                           Ken, Ug,                         F

 

Topi   (nyamera)                    Damaliscus lunatus jimela                  Ken, Ug                         F

          (Tsessebe)                   Damaliscus lunatus lunatus                SA

 

Hartebeest   (kongoni)            Alcelaphus buselaphus cokei              Ken                                F

                     (lelwel)             Alcelaphus buselaphus jacksoni         Ug                                 F

 

Blue Wildebeest                     Connocaethus taurinus                       Ken, SA                         F

 

White-tailed Gnu                    Connochaetes gnou                            SA                                 F

 

Roan Antelope                       Hippotragus equinus                          SA

 

Sable Antelope                       Hippotragus niger                              SA                                 F

 

Oryx     Beisa-                       Oryc bessa annecten                          Ken                                F(?)

             Fringe-eared-            Oryc bessa callotis

 

Gemsbok                               Oryx gazella                                       SA                                 F

 

Barbary Sheep                       Ammotragus lervia                              Tun

 

S:a 113 arter     (senast reviderad 8/5 2003)

Fet stil:                                Ej färdigbehandlade taxa

 

 

 

 

A M E R I K A

 

Eastern Mole                         Scalopus aquaticus  (Elkland, Pa)       USA

 

Raccoon                                Procyon lotor                                     USA

 

Crab-eating Raccoon               Mex

 

Coati                                     Nasua narica                                      Mex, C-R                      F

 

Spotted Skunk                      Spilogale putorius                              USA

 

Coyote                                  Canis latrans                                      USA

 

Red Fox                                Vulpes fulva                                       USA

 

Grey Fox                               Urocyon cintereoargenteus               Mex                               F

 

Northern Sea Lion                 Eumetopias jubatus                           USA

 

California Sea Lion                Calophus californianus                      USA

 

Woodchuck                          Marmota monax                                USA

 

Yellowbelly Marmot              Marmota flaviventris                         USA

 

Black-tailed Prarie Dog         Cynomus ludovicuanus                      USA

 

California Ground Squirrel     Citellus beechey                                 USA

 

Mohave Ground Squirrel       Citellus mohavensis                           USA

 

Eastern Chipmunk                 Tamias striatus                                  USA

 

Ob Chipmunk                        Tamias sp.

                                              (i halvöken i mellanvästern)                 USA

 

Eastern Grey Squirrel             Sciurus carolinensis                           USA

 

Western Grey Squirrel           Sciurus griseus                                   USA

 

Eastern Fox Squirrel              Sciurus niger                                      USA

 

Red Squirrel                          Tamiasciurus hudsonicus                   USA

 

Chickaree                              Tamiasciurus douglasi                       USA

 

Desert Kangaroo Rat             Dipodomys deserti                             USA

 

Ord Kangaroo Rat                Dipodomys ordi                                  USA

 

Rice Rat                                Ozomys palustris   (S Fla)                  USA

 

Meadow Vole                       Microtus pennsylvanicus

                                              (Elkland, Pa)                                      USA

 

Woodland Jumping Mouse     Napaeozapus insignis

                                              (Elkland, Pa)                                      USA

 

Porcupine                              Erethizon dorsatum                           USA

 

Whitetail Jack Rabbit             Lepus townsendi                                USA

 

Eastern Cottontail                  Sylvilagus floridanus   

                                             (Elkland, Pa)                                       USA

 

Marsh Rabbit                        Sylvilagus palustris    

                                             (Everglades,Fla)                                  USA

 

Elk                                        Cervus canadensis   (Cal)                  USA                              F

 

Mule Deer                             Odocoileus hemionus (Cal)                USA

 

Whitetailed Deer                    Odocoileus virginianus (Pa)               USA                             

 

Pronghorn Antelope               Antilocapra americana                      USA

 

Grey Whale                           Eschrichtius gibbosus                        Mex

 

Narwhale                              Monodon monocerus                         Atlanten S Island

 

Guatemalavrålapa                  Alouatta palliata                                Mex

 

Mantelvrålapa                        Alouatta villosa                                  C-R                               F

 

Gul saimiri                             Saimiri perstedi                                  C-R

 

Kapuchinapa                         Capucinus capusinus                         C-R                               F

 

Two-toed                              Coloeptes                                           C-R

 

Three-toed                            Bradypus                                            C-R

 

aguti                                      Dassyprocta aguti                              C-R

 

paka                                      Cuniculus paca                                  C-R

 

kinkajo                                  Potos plavus                                      C-R                               F

 

tamandua                               Tamandua tetradactyla                     C-R

 

Summa 47 arter (46 identifierade)